The Apologetic Grass - You Showed Me

Dödsstraff

Posted Dec. 17, 2015, 10:48 p.m. By abigail

Mellan åren 1791 fram till att dödsstraff avskaffades 1921 (I Sverige) avrättades 621 personer i landet. Dödsstraff för soldater som begått krigsbrott fanns dock kvar fram till 1973 då förslaget kom fram att helt och hållet förbjuda dödsstraff, det spikades 1975. Den sista offentliga avrättningen i Sverige skedde den 18 Maj 1876. 1865 var det första året då ingen avrättning på någon skedde överhuvudtaget. Mellan 1791-1864 avrättades drygt 600 personer. 1866 - 1921 avrättades 15st.